JSONファイルをPHPとJavaScriptで共有する

<?php
    $nat 
= ($_GET['lang']!='en') ? 'jp' 'en';
    
$file file_get_contents($nat.'.json');
    
$prev  = array("\r\n""\n""\r""\t");
    
$file str_replace($prev""$file);
    foreach(
json_decode($file) as $key=>$val) {
        
define($key$val);
    }
    if(
$_GET['lang']!='en') {
        
$lang '<a href="./index2.php?lang=en">English</a> | <strong>日本語</strong>';
    }else {
        
$lang '<strong>English</strong> | <a href="./index2.php?lang=jp">日本語</a>';
    }
    echo 
'<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>'
.TITLE_02.'</title>
<script type="text/javascript"><!--
var W = new Array();
function loadCode(code) {
    var hObj = createXMLHttpRequest();
    code = (code) ? code : "jp";
    var fUrl = "./" + code + ".json";
    if(hObj) {
        hObj.open("GET", fUrl, true);
        hObj.onreadystatechange = function() { 
            switch(hObj.readyState) {
            case 4 :
                t = hObj.responseText;
                if(!t) {
                    return;
                }
                t = t.replace(/\r\n|\n|\r|\t/g, "");
                W = eval("(" + t + ")");
                document.getElementById("jsecho").innerHTML = W["TITLE_02"];
                return;
             }
        }
        hObj.send(null);
    }
}
// http://allabout.co.jp/internet/javascript/closeup/CU20050515A/
function createXMLHttpRequest() {
    if(window.ActiveXObject) {
        try {
            return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }catch(e) {
            try {
                return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            }catch (e2) {
                return null;
            }
        }
    }else if(window.XMLHttpRequest) {
        return new XMLHttpRequest();
    }else {
        return null;
    }
}
// --></script>
</head>
<body onload="loadCode(\''
.$nat.'\');">
<h1 id="jsecho"></h1>
<dl>
<dt>['
.TITLE_03.']</dt>
<dd>'
.CODE_01.': 4,300,000'.CURRENCY_01.'</dd>
<dd>'
.CODE_02.': 3,000,000'.CURRENCY_01.'</dd>
<dd>'
.CODE_03.': 2,500,000'.CURRENCY_01.'</dd>
<dd>'
.CODE_04.': 1,000,000'.CURRENCY_01.'</dd>
</dl>
<hr />
<p>'
.$lang.'</p>
<dl>
<dt>1. <a href="./?lang='
.$nat.'">'.TITLE_01.'</a></dt>
<dd>*<a href="./json_source.php?lang='
.$nat.'">'.TITLE_04.' 1</a></dd>
<dt>2. <strong>'
.TITLE_02.'</strong></dt>
<dd>*<a href="./json_source.php?id=1&amp;lang='
.$nat.'">'.TITLE_04.' 2</a></dd>
<dt>JSON</dt>
<dd><a href="./jp.json">日本語 Japanese</a></dd>
<dd><a href="./en.json">英語 English</a></dd>
</dl>
<address>
(C)<a href="http://ma-bank.com/">'
.COMPANY_01.'</a>
</address>
</body>
</html>'
;
?>

1. JSONファイルとPHPで多言語対応する
*ソースコード 1
2. JSONファイルをPHPとJavaScriptで共有する
*ソースコード 2
JSON
日本語 Japanese
英語 English
(C)M&Aバンク